Certifikáty

Abychom zajistili systematické začlenění požadavků našich zákazníků do našich produktů, je nezbytný flexibilní, ale spolehlivý systém řízení kvality.


Neustále pracujeme na zdokonalování našich procesů a pracovních metod, abychom zajistili, že naši zákazníci budou vždy spokojeni.


Kromě toho jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti a zajišťujeme, aby bezpečnost a ochrana zdraví při práci byla pevně zakotvena v interních systémech řízení naší společnosti.