MANIPULACE / MONTÁŽ

Manipulace s materiálem / montáž

Manipulace s materiálem

Roboty pro manipulaci s materiálem se používají pro přesun, přísun a uvolnění dílů nebo nástrojů z konkrétního umístění, nebo k přenosu z jednoho stroje do druhého. Výrobní společnosti po celém světě integrují do svých systémů roboty pro manipulaci s materiálem z důvodu jejich rychlosti, přesnosti a nákladové efektivnosti. Ve srovnání s ruční manipulací s materiálem také poskytují konzistentní úroveň kvality a vysokou úroveň přesnosti opakování. 

Průmyslové roboty, z nichž mnohé mají technologii vidění nebo jiné vybavení, pomáhají zaměstnancům závodů při jednotvárných a nudných úkolech na výrobní lince, což vede ke zvýšení produktivity a kvality výrobků.

Roboty odstraňují prostoje, snižují náklady na pracovní sílu a poskytují vysokou návratnost investic. Mohou také pracovat 24 hodin denně po celý rok.

18 robotů Motoman umožňuje společnosti IKEA vyrobit smontovanou naplocho zabalenou soupravu knihovničky „Billy“ každých 6 sekund! To je 40 000 jednotek týdně.

Robotické řešení také pomáhá ušetřit 20 % výrobních nákladů. Toto video znázorňuje různé manipulační a paletizační aplikace.

Obsluha ohraňovacího lisu

Díky modulárnímu provedení programů a systému výměny uchopovacích zařízení je implementace systému v závodu velmi flexibilní a lze ji přizpůsobit rychle se měnícím požadavkům výroby. 

Systém snímačů zaručuje vysokou kvalitu a požadovanou ochranu před poruchou stroje, chybami zpracování, množstvím odpadu atd., což umožňuje identickou manipulaci s každým obrobkem. Varianta v daném závodu se řídí velikostí a hmotností komponenty. V souladu s tím jsou vybrány roboty z úplné řady MOTOMAN ES a MOTOMAN HP.  

V tomto videu jsou dva roboty MOTOMAN používány k provádění souvislé automatizace pro děrovací stroj Amada EMZ 3610 PDC a ohraňovací lis Amada HFE 100.25. 

Výhody:

  •         Zlepšená efektivita
  •         Vhodné pro dávky v malém množství vzhledem k programovacímu softwaru v režimu offline MOTOMAN MotoBend
  •         Snížená závislost na ruční práci

Montáž

Průmyslové roboty mohou mít technologii vidění nebo jiné vybavení, pomáhají zaměstnancům závodů při jednotvárných a nudných úkolech na výrobní lince, což vede ke zvýšení produktivity a kvality výrobků.

Roboty odstraňují prostoje a poskytují vysokou návratnost investic. Mohou také pracovat 24 hodin denně po celý rok. 

Toto video ukazuje různé typy robotů MOTOMAN, jako je tradiční 6osý robot s kloubovým ramenem, robot SCARA a robot se dvěma rameny, které pracují v rámci montážních aplikací s velkým počtem elektronických komponent včetně:

·        Montáže obvodových desek

·        Pájení

·        Montáže kabelů