Chemie/plasty

Chemikálie/plasty

Roky spolupráce se strojními inženýry v oblasti výroby chemických a plastových produktů vedlo k oborově orientovanému vývoji komponentů pohonů, robotů MOTOMAN a softwarových řešení. Na mnoho našich zákazníků výsledky nikdy nepřestanou dělat dojem.

Odpovídající produkty