MotoLogix

Řídicí software pro roboty MOTOMAN

MotoLogix je revoluční softwarové rozhraní pro řízení robotů společnosti YASKAWA pomocí PLC. 

Hlavní vlastnosti:

 • Snadné programování, uvedení do provozu, výuka a provozování robotů ve stroji
 • Řízení všech robotů DX200 společnosti YASKAWA
 • Data uložená v PLC, ne v řídicí jednotce robota
 • Jistota cesty kvality společnosti YASKAWA a plynulého pohybu

 Flyer MotoLogix

MotoModbus

S MotoModbus poskytuje společnost YASKAWA standardní rozhraní k téměř jakémukoli HMI (rozhraní člověk-stroj).

Konfigurovatelné rozhraní může přenášet proměnné a informace o vstupech/výstupech. To umožňuje základní přímou komunikaci mezi řídicí jednotkou robota DX100 nebo FS100 a jakýmkoli HMI s kompatibilním klientským rozhraní Modbus TCP. Není potřebný dodatečný hardware průmyslové sběrnice.

Hlavní vlastnosti:

 • Přímá komunikace
 • Konfigurovatelné
 • Univerzální pro téměř všechna rozhraní HMI
 • Žádný nepřímý přenos přes průmyslovou sběrnici

Server MotoOPC

Účelem MotoOPC je zjednodušit propojení mezi aplikacemi v oblasti výroby a zpracování a obchodními/kancelářskými aplikacemi.

OLE pro řízení procesů (OPC) je založeno na technologii COM/DCOM. Proto není závislé na různých normách vytvořených dodavateli hardwaru a softwaru.

Software podporuje řídicí jednotku robota NX100 se softwarem verze 3.30 a vyšší, stejně jako řídicí jednotky DX100 a FS100.

Hlavní vlastnosti: 

 • Nezávislé na dodavatelích hardwaru a softwaru
 • Konfigurace výměny dat typu „Plug & Play“
 • Víceklientský přístup k distribuci dat
 • Možnosti práce v síti a přístup k internetu/intranetu

Funkce FTP

NX100/DX100/FS100 řídicí funkce pro přístup k souborům přes FTP.

FTP (File Transfer Protocol) je standardní protokol pro přenos souborů přes síť Ethernet. Funkce FTP poskytuje řídicím jednotkám NX100, DX100 nebo FS100 možnost výměny konkrétních souborů s ostatními zařízeními přes FTP. Řídicí jednotku lze poté nakonfigurovat buď jako FTP klient, nebo jako FTP server.

Hlavní vlastnosti:

 • FTP klient
  - ukládá soubory na server FTP
  - načítá soubory z FTP serveru do robota
 • FTP server
  - nahrává soubory do řídicí jednotky robota
  - zálohuje soubory přes FTP klienta
  - smaže úlohy