Komunikační/zálohovací nástroje

Software závěsného panelu

Virtuální výukový závěsný panel

Software závěsného panelu je založen na řešení v rámci systému Windows, které zobrazuje výukový závěsný panel na PC, a proto systém robota nepotřebuje používat fyzický závěsný panel. Robot je programován pomocí obvyklého „výukového“ procesu stejným způsobem, jako pomocí výukového závěsného panelu.

Tím se zejména snižuje počet komponent v systémech, ve kterých je již PC se systémem Windows zapojeno. Programování je snadné, zvláště při použití PC s dotykovou obrazovkou. Tím je výrobci systému dána možnost zobrazit operaci procesu stroje a robota na stanici.

Hlavní vlastnosti:

 • „Výukový“ proces na PC
 • Méně komponent
 • Homogenní systém
 • Kapacita více robotů v HMI

FDDWin32

Komunikační software FDDWIN32 se používá pro ukládání a správu programu robota a dat systému (robot, I/O, řídicí jednotka) na PC.

Tento software odstraňuje nutnost používat disketovou jednotku řídicí jednotky a místo toho používá počítač pro ruční zálohování, stahování a ukládání souborů atd. Jedná se o ekonomické řešení pro zvýšení úložné kapacity a pro načítání dat a pokud je to nezbytné, poskytuje možnost pro rychlé a snadné zálohování.

Hlavní vlastnosti:

 • Načítání/ukládání dat robota
 • Úlohy robota
 • Konfigurační soubory
 • Data aplikace
 • Data systému
 • Data nástrojů atd.
 • Zobrazuje
 • Zobrazení obsahu souborů

MotoAdmin

MotoAdmin je nákladově efektivní softwarové řešení, které umožňuje řídit robota vzdáleně z PC za účelem provádění úloh, jako je diagnostika poruch.

Ze vzdáleného místa lze pomocí MotoAdmin také spravovat data. Připojení k řídicí jednotce robota může být sériové nebo přes TCP/IP.

Hlavní vlastnosti:

 • Přístup k souborům, tj. načítání, ukládání a mazání souborů úloh 
 • Schopnost definovat záložní profily pro zálohování jedním tlačítkem
 • Zobrazení a editace globálních proměnných
 • Zobrazení signálů I/O (je možné pouze nepřímé nastavení výstupů)
 • Řízení provádění úloh robota (servo, spuštění/přerušení úloh atd.)
 • Zobrazení a omezené resetování alarmů a poruch 
 • Načítání historie alarmů
 • Načítání informací o systému, jako je verze softwaru, nainstalované funkce, typ robota, stanice, osy, pozice
 • Editace úloh (bez kontroly syntaxe)

JobExchanger32

JobExchanger32 je uživatelsky přívětivý komunikační software pro ukládání a správu souborů řídicí jednotky robota na PC pomocí funkce přetahování.

Tím odpadá nutnost používat disketovou jednotku řídicí jednotky a místo toho se pro ruční ukládání a načítání souborů atd. používá počítač.

Hlavní vlastnosti:

 • Ukládání dat robota 

  • Úlohy robota 
  • Konfigurační soubory  
  • Data aplikace 
  • Data systému 
  • Data nástrojů atd.

 • Načítání dat robota  

  • Úlohy robota 
  • Konfigurační soubory nelze načíst 
  • Lze načíst pouze některá data systému

 • Zobrazuje  

  • Zobrazení obsahu souborů

MotoDCI32/MotoJob32

Software pro externí úložiště úloh robota.

Softwarové nástroje MotoDCI32/MotoJob32 se používají k ukládání úloh robota externě na PC. Rozšiřuje to dostupný úložný prostor. Tyto úlohy uložené na PC jsou do řídicí jednotky robota načteny na vyžádání („Data Communication by Instruction“ (datová komunikace dle pokynu), zkráceně DCI) a potom je lze provést.

S použitím MotoDCI32 je požadavek proveden zadáním názvu úlohy. Při použití MotoJob32 je požadavek proveden poskytnutím přístupového čísla, díky němuž je nutné provést předběžnou registraci úloh.

Hlavní vlastnosti:

 • Externí úložiště úloh robota
 • Řízení přes rozhraní RS-232 nebo síť Ethernet
 • Protokolování