Portály

Zajišťují prodloužení pracovní oblasti robota s vynikající přesností a jsou plně integrovány s řídicím systémem robota.

HD

Portál HD je navržen tak, aby poskytoval spolehlivé a přesné řešení pro svařování při výrobě velmi velkých komponent, jako jsou rypadla, kontejnery a stroje pro přemisťování zeminy.

Robot má velkou pracovní plochu, protože pojezdové dráhy nosníků Z a Y (horizontální a vertikální zdvih) jsou až 2,5 metru a 3 metry dlouhé a nosné sloupy jsou vysoké více než 5 metrů.

Portál HD je poháněn servopohonem a plně synchronizován s řídicí jednotkou robota s cílem usnadnit polohování robota pro zlepšenou přesnost svařování a snadnější programování. Ve zdvojených a ztrojených systémech, kde na nosníku X pracuje několik robotů, mohou roboty pracovat společně, nebo nezávisle na sobě.

HD

TSG

Portál TSG je navržen tak, aby poskytoval spolehlivé, přesné a ekonomické řešení pro svařování při výrobě velmi velkých komponent, jako jsou rypadla, kontejnery a stroje pro přemisťování zeminy.

TSG je poháněn servopohonem a plně synchronizován s řídicí jednotkou robota.  Konstrukce nosníku Y portálu je na požadovanou délku vytvořena pomocí dvou a čtyř metrových modulů s dostatečným počtem nosných sloupů.

Ve zdvojených systémech, kde na nosníku Y pracuje několik robotů, mohou roboty pracovat společně, nebo nezávisle na sobě.

TSG