Kodexem Chování

Průvodce kodexem chování skupiny Yaskawa v regionu EMEA

Všichni ve společnosti Yaskawa EMEA jsme hrdí, že pracujeme v přední světové technologické společnosti poskytující inovativní produkty a služby v oblastech technologií pohonů, průmyslové automatizace, robotiky a zelené energie.

Kromě inovativních technologií a vysoké kvality produktů je naše pověst založena i na určitých hodnotách a vlastnostech – jednou z nejdůležitějších je bezúhonnost. Společně neseme odpovědnost za ochranu naší pověsti.

Naše hodnoty, např. osobní odpovědnost, otevřenost, transparentnost i dodržování etických a právních norem, jsou pro nás zásadní.

Společnost YASKAWA Electric Corporation sestavila „průvodce kodexem chování skupiny Yaskawa“. Na základě tohoto průvodce byl následně sestaven „průvodce kodexem chování skupiny Yaskawa EMEA“. „Průvodce kodexem chování skupiny Yaskawa EMEA“ se vztahuje na všechny subjekty v regionu EMEA (Evropa, Blízký východ a Afrika).

Náš kodex chování a jeho doplněk v podobě průvodce („naše závazky“) obsahují stěžejní principy a pravidla, jimiž se řídí jednání a chování v rámci společnosti i naše jednání ve vztahu k našim obchodním partnerům a široké veřejnosti. Představují rámec pro zvládání právních i etických problémů během naší každodenní práce a vztahují se bez rozdílu na všechny pracovníky na všech úrovních. Jsou tedy závazné pro všechny členy představenstva, vedoucí pracovníky, manažery i zaměstnance v regionu EMEA.

Stáhnout celý dokument